Payet Kostik

Payet Kostik Polonya Stoklarımızda Yerini Almıştır.

Ürün 25 kg çuvallarda 1000 kg Paletlerdedir.

Product : Sodium Hydroxide

 • NaOH               min 98,00 % 98,20 %
 • Na2CO3             max 0,20 % guaranteed parameter
 • NaCl                 max 0,015 % guaranteed parameter
 • Fe                    max 15 ppm guaranteed parameter
 • Appearance hygroscopic white flakes conforms

Potasyum Hidroksit

Özellikleri: Rutubet kaparak yavaş yavaş eriyebilen bir katıdır. Nemi absorblar ve zamanla grimsi veya erguvani bir renk oluşturabilir. Alkali, belirli metallere harekete geçer.(Al, Cu ve alaşımları)

Kullanım alanları: Süt ürünlerinde nötralizasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır.  Arap sabunu üretiminde ve gübre yapımında da kullanılmaktadır.  Stearik asit ve sud kostikten elde edilen traş sabunlarına potasyum hidroksit ilavesiyle sabunun daha iyi köpürmesi sağlanır. Pillerde elektrolit olarak yer almaktadır. Genel olarak sodyum miktarının sınırlı olması gereken ürünlerde sodyum hidroksit yerine kullanılmaktadır. Gıdalar, boyar maddeler, kauçuk üretimi ve organik sentezlerde kullanılır. Potasyum tuzlarının hazırlığında; karbonatlar, fosfatlar, nitratlar, permanganat, ksantatlar ve iyoditlerin sentezinde, endüstriyel cins deterjanlarda, çözelti içindeki gübrelerin formülasyonlarında, böcek ve yabani ot öldürücü ilaçlarda, pigment üretiminde, kauçuk üretiminde, kauçuk endüstrisi için katkılarda, fotoğraf endüstrisinde, tıbbi endüstride, alkali pillerde (akü) kullanılmaktadır.

Menşei ;  İspanya,Kore,Çin,Fransa,

       

Ambalaj :25 kg Çuvallarda 1 tonluk Paletlerde

Solvent ve Glikol Ürünlerimizin Stoklanması ve Ambalajlanması

 

Ürün gamımızda bulunan İzopropil Alkol,Aseton,Metil Etil Keton,Mono Etilen Glikol,Di Etilen Glikol,Etil Asetat,Aseton dökme ürünlerinin sevkiyatı karayolu tankeriyle terminalden müşterilerimize dökme ürün olarak sevk edebilmekteyiz.İkitelli depomuzdan Varilli,İBC'li ambalaj şekilleriyle de müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz.

 

Asit Ürünlerimizde Ambalajlama

Hidroklorik Asit,Sülfirik Asit,Nitrik Asit,Sıvı Kostik,Amonyak,Demir üç klorür,Sodyum Hipoklorit ürünlerinde müşterilerimizin isteği doğrultusunda sipariş miktarına göre ambalajlama yapılabilmektedir.Ambalajlama yapıldığı gibi karayolu asit taşımacılığına uygun kara tankerleriylede dökme ürün sevk edilebilmektedir.

     60 Lt Çanta Bidon                         30 Lt Çanta Bidon                          İBC Tank                              Dökme Tanker

n          

İhracat Yüklemelerimiz.

İhracat: AS Kimya, komşu ülkelerle başlayan ihracat faaliyetlerine, bugün Avrupa ve Asya kıtasındaki müşterilerine sürekli ihracat yaparak devam etmektedir.  Yerli ürünlerin de ihracatını yapan firma, temsilcisi olduğu tedarikçilerin ürünlerini de transit ticaret yaparak müşterilerine ulaştırmaktadır. Marka değerini artıran firma bugün yaklaşık 50 ülkeyle işbirliği içerisinde yer almaktadır.

Bakır Sülfat

Bakır Sülfat

Küprik sülfatya da bakır sülfat olarak da denilenBakır(II) sülfat,kimyasal formülüCuSO4olan birkimyasal bileşiktir. Bu tuzunhidrasyonderecelerine bağlı olarak bir dizi farklı bileşikleri mevcuttur.Susuzformu soluk yeşil ya da grimsi beyaz bir toz olmasına karşın en çok bilinen pentahidrat (CuSO4•5H2O) formu, parlak mavi renktedir. Çok az miktardaki CuSO4•5H2O çevreye çok zehirlidir, gözleri ve cildi tahriş eder ve yutulduğunda zararlı da olabilir.Oktahedral moleküler geometriyeveparamanyetiközelliğe sahip olan bakır(II) sülfatekzotermik olaraksuda çözünürek [Cu(H2O)6]2+ kompleksini oluşturur. Bakır(II) sülfat "mavi vitriyol", "göztaşı" ve "göktaşı" olarak da bilinmektedir.

akır sülfat, göztaşı olarak da bilinen mavi ve kokusuz bir maddedir. Yoğunluğu : 1.02 g/cm³'tur. Suda tamamen çözünür.Tüm bakırlı bileşikler, sudaki her tür canlı için zehirlidirler. Bakır iyonları; balıkları, algleri, protozoa ve bakterileri 1 mg/litre.nin altındaki dozlarda öldürürler. İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları da 12 saat süreyle 0.1-0.55 mg/litre bakır iyonlarına maruz kaldıklarında ölürler.
Metal kaplama,Yem sanayi,Tarım sanayi,Havuz larda kullanılmaktadır.

Bakır sülfat pentahidrat birfungusittir. Bununla birlikte, bazı funguslar yüksek düzeydeki bakır iyonlarına uyum sağlayabilir. Kireçile karıştırıldığındaBordo bulamacı,sodyum karbonatile karıştırıldığında iseBurgonya bulamacıadı verilen ve özellikle bağlardaki ve meyve ağaçlarındaki mantari hastalıklarla mücadele amacıyla kullanılan zirai ilaçların hazırlanmasında kullanılır.[6]Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde fidelerdeki çökerten hastalığına karşı kullanılan bakır sülfat veamonyum karbonatkarışımı olanCheshunt bileşimi, nin hazırlanması bir başka uygulama alanıdır. Tarım alanında olmasa bile, istilacısucul bitkilerve su borularının yakınındaki bitki köklerine karşı birherbisitolarak da kullanılır. Yosun önleyici olarak yüzme havuzlarında kullanılmaktadır. Çoğu alg türü, bakır sülfatın çok düşük konstrasyonları ile kontrol edilebilir. Seyreltik bakır sülfat çözeltisi akvaryum balıklarındaki parazit enfeksiyonların tedavisinde[7]ve ayrıca akvaryumlardaki salyangozları öldürmek için kullanılır. Bakır iyonları balıklar için son derece zehirli olduğundan uygulama dozajına çok dikkat edilmelidir. Bakır sülfatEscherichia coligibi bakterilerin büyümesini engeller.

Yirminci yüzyılda çoğunlukla,kromlu bakır arsenat(CCA)demiryolu traversive derin çakılmıştemel kazığı,elektrik direğidışındaki kullanımlar içinahşap korumadahakim oldu.Emprenyeyapmak için, kimyasal bir banyo çözeltisi büyük bir silindir kaba doldurulur. Kereste silindir kap içine konmadan önce bakır sülfat pentahidrat diğer katkı maddeleri ile birlikte suda eritilir. Silindir kap, kapatılıp içine basınç uygulandığında, kimyasal maddeler ahşap tarafından emilerek ahşaba mantar, böcek veUV-ışıketkenlerine karşı korunmasına yardımcı olacak özellik kazandırır.

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.