Payet Kostik

Payet Kostik Polonya Stoklarımızda Yerini Almıştır.

Ürün 25 kg çuvallarda 1000 kg Paletlerdedir.

Product : Sodium Hydroxide

 • NaOH               min 98,00 % 98,20 %
 • Na2CO3             max 0,20 % guaranteed parameter
 • NaCl                 max 0,015 % guaranteed parameter
 • Fe                    max 15 ppm guaranteed parameter
 • Appearance hygroscopic white flakes conforms

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.