NİKEL NİTRAT

NİKEL NİTRATKimyasal Adı                    : Nickel(II) nitrat

Ambalaj Şekli                   : 25 Kg. çuvallarda
Kimyasal Formülü            : Ni(NO3)2
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Birçok sanayi dalında bir nikel tuzunun elektrolitik ayrışmasıyla madenî parçalar nikelle kaplanır. Nikel kaplama yöntemi 1841′de Ruolz tarafından icat edilmişti. Nikelaj özellikle otomobillerin çelik parçalarının süslenmesinde ve ev âletlerinin yapımında kullanılır. Aşındırıcı ortamlara girecek bütün eşya için, kromajdan önce de genellikle nikelaj işlemine başvurulur.

NP 4-6-8-10-20-30

NP10Kimyasal Adı                    : 4-(2,4-dimethylheptan-3-yl)phenol
Ambalaj Şekli                   : Varillerde
Kimyasal Formülü            : C15H24O
Tanımı ve Kullanım Alanı :
Nonil fenol etoksilat tipleri çok etkili deterjanlar, emülsifiyerler, ıslatma ajanları ve dağıtıcı ajanlardır. Başlıca uygulamaları; deterjanlarda ve temizleyicilerde ve yukarıdaki özelliklerin önem taşıdığı endüstriyel proseslerdedir.

Nonil fenol etoksilat tipleri non-iyoniktir ve kimyasal olarak reaktif değildirler. Boyalar, pigmentler, koruyucu kolloidler, kalınlaştırıcı ve daha ileri aralıkta bir molar kütleye sahip diğer maddelerle uyumludur. Ayrıca erimiş metal iyonlarına karşı hassas değildir ve bu, konsantrasyonlarının çok yüksek olmamasını sağlar.

Devamını oku...

BENZİL ALKOL

BENZİL ALKOL ÇİNGörünümü                             : Renksiz, hoş kokulu
Kimyasal Adı                         : benzenecarbinol, benzenemethanol, benzoyl alcohol,
Kimyasal Formülü                 : C6H5CH2OH
Tanımı ve Kullanım Alanları :

Renksiz, hoş kokulu, yakıcı lezzette sıvı, kn: 205°C. Suda hafifçe çözünür, alkol eter ve kloroformla her oranda karışır. Yasemin, sümbül, ylang ylang yağlarının bileşenidir. En basit yapılı aromatik alkoldür. Birincil alifatik alkollere benzer biçimde yükseltgenerek sırasıyla benzaldehit ve benzoik asit verebilir.

Büyük çapta üretimi benzil klorür üzerine sodyum karbonat etkisiyle yapılır. Diyer benzil bileşiklerinin ürtilmesinde, jelatin kazein, selüloz asetat ve şellak için çözücü olarak kullanılır. Parfüm sanayiinde özellikle alifatik asitlerle oluşturduğu esterleri biçiminde kullanılır.

BAKIR SİYANÜR

BAKIR SİYANÜRGörünümü                             : Kırık beyaz / açık sarımtırak toz
Kimyasal Adı                         : Cuprous cyanide, copper cyanide, cupricin
Kimyasal Formülü                 : CuCN
Ambalaj Şekli                        : 25 kg. lık torbalarda
Tanımı ve Kullanım Alanları :

1. Elektro Bakır kaplama prosesinde,
2. Organik sentezlemede,
3. Paladyum sentezlerinde katalizör olarak

ASETON

ASETONGörünümü             : Akışkan renksiz sıvı haldedir.
Kimyasal Adı         : Dimetil keton
Kimyasal Formülü : C3H6O, OC(CH3)2
Özellikleri              : Çok iyi bir çözücüdür. Düşük kaynama noktasına sahiptir (56 oC). Oldukça yanıcıdır.
Ambalaj Şekli        : 165 kg lık fıçılarda,800 Kg İbclerde,dökme
Kullanım Alanları  :

Aseton, ketonlar sınıfının ilk üyesi, dimetil ketondur. Kapalı formulü C3H6O, kaynama noktası 56 °C'dir.Su, etanol ve eterle her oranda birleşir. Keskin kokuludur. Odunun kuru kuruya damıtılmasından: kalsiyum asetatın ısıtılmasından; teknikte izopropanolün bakır katalizörlerinden 250 °C'de dehidrojenlenmesinden; etanol ve su buharının 250 °C'de gaz fazında Fe2O3 katalizörlüğünde karışımından elde edilir. Aseton ile sodyum nitrozil prussiat bazik ortamda karıştırılırsa kırmızı çökelme olur, aseton saptanır. Önemli bir tepkimesi bazik ortamda elementel iyotla verdiği iyodoform oluşumudur.Sigaranın içinde bulunur.

Devamını oku...

ANYONİK POLİ ELEKTROLİT

ANYONİK POLİ ELEKTROLİTGörünümü                        : Katı Granül,Beyaz
Kimyasal Adı                    : Anionic Polyelectrolyte
Kimyasal Formülü            : (NH4)2S2O8
Ambalaj Şekli                   : 20 - 25 Kg Polietilen Torbarlarda
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Atıksu arıtma sistemlerinde koagülant (pıhtılaştırma) işleminden sonraki aşamada yumaklaştırma işlemini anyonik polielektrolit gerçekleştirmektedir.
Kimyasal atıksu arıtma tesislerinde atığın cinsine bağlı olarak su ile çözelti yapılarak anyonik polielektrolit tatbik edilmektedir.

Devamını oku...

AMONYUM MOLİBDAT

AMONYUM MOLİBDATGörünümü             : Renksiz veya hafif sarı yeşil monoklinik kristal. su, asit ve alkali çözünür, alkolde çözünmez.
Kimyasal adı         : Amonyum heptamolibdat, amonyum para molibdat,
Kimyasal Formülü : (NH4)6Mo7O2
Ambalaj Şekli        : 25 kg.lık torbalarda.
Kullanım Alanları  :

1. Pigmentler, renk göl ve kumaş yangın geciktirici ajan olarak,

2. Toz metalürjisinde, yüksek saflıkta molibden trioksit ve diğer kimyasal hammaddelerin üretiminde,

Devamını oku...

AĞIR SODA

AĞIR SODAGörünümü              : Beyaz, katı higroskopik tozdur.
Kimyasal adı           : E500, Soda, soda kristali, soda külü,
Kimyasal Formülü  : Na2CO3
Ambalaj Şekli         : 50 kg. lık torbalarda.
Özellikleri                : Karbonik asidin sodyum tuzudur. E500
Kullanım Alanları   :

1. Çamaşır ve özellikle tüllerin beyazlatılmasında kullanılır. Sodyum karbonat sularda sertlik yapan iyonları karbonat halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Bu şekilde çamaşır makinelerinde yumuşatıcı olarak kullanılır.

2. Cam üretiminde kullanılan en önemli kimyasaldır. Kumla soda birleştirilerek çok yüksek ısıya yükseltilir ve aniden soğutulur. Bu şekilde cam üretilir.
3. Tekstil sektöründe reaktif boya kullanıldığında sodyum karbonat boya ve lif arasındaki bağı oluşturmak için kullanılır.

Devamını oku...

TUZ RUHU

TUZ RUHUKimyasal Adı         : Hidroklorik Asit
Kimyasal Formülü : HCI
Ambalaj Şekli        : 75 Kg. Bidonlarda, İBC lerde,
Kullanım Alanları  :

Hidroklorik asit, çeşitli farklı iş alanlarında kullanımı bulunan bir tür inorganik asittir. Asidin derişimi, kullanıldığı iş sahasına göre değişkenlik göstermektedir. Hidroklorik asit, çeliğin dekapajı, organik bileşiklerin oluşturulması, inorganik maddelerin sanayi dallarında üretimi ve pH dengesinin sağlanması için birçok sanayi alt dalında kullanılmaktadır.

AMONYAK

AMONYAK

Görünümü                         : Sıvı kendine has kokusu.

Kimyasal Adı                     : Ammonia Aqueous; Aqua Ammonia; Ammonia TS
Kimyasal Formülü             : NH3
Ambalaj Şekli                    : 56 Kğ bidonlarda,20Ton Dökme,900 Kğ İBC lerde
Tanımı ve Kullanım Alanı  :

Amonyak, formulü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz ve keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir.OH- iyonu içermediği halde zayıf baz özelliği gösterir.

Yapısı
Amonyak, kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşiktir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağı oluşturur. Bu nedenle suda çok çözünür.
Yaptığı bileşikte, sp3 hibritleşmesi yapmıştır.

Devamını oku...

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.