SODYUM SİLİKAT

SODYUM SİLİKATGörünümü             : Şeffaf Renksiz kokusuz
Kimyasal Adı         : Sodium Silicate
Kimyasal Formülü : Na4O4Si
Ambalaj Şekli        : 300 kg varillerde
Kullanım Alanları  :

Silikat, mineral grupları arasında en ilginç ve en geniş grup silikat grubudur. Silikatlar tüm minerallerin %30'unu oluşturmakta olup, yerkabuğunda var olan minerallerin de %90'ını meydana getirmektedirler. Pratik olarak yerkabuğu silikat minerallerinden oluşmaktadır denilebilir. Dolayısıyla yer kabuğunda en bol bulunan 2 element Si ve O dir. Genel olarak bunların birleşmesiyle SiO2 oluşur.SiO4 tetrahedron yapıdadır ve kovalent baglıdır. Magnezyum iyonundan 4 elektron alarak Mg2SiO4 yani fosferit oluşturur. Çift tetrahedral yapı SiO7 dir.

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.