FORMİK ASİT

FORMİK ASİTGörünümü              : Renksiz, sarımsı hafif karakteristik kokulu bir sıvı
Kimyasal Adı          : Formic acid
Kimyasal Formülü  : HCOOH
Ambalaj Şekli         : 36 kg'lık Bidon
Özellikleri               : Su, metanol, etanol, aseton, eter gibi çözücülerde çok iyi çözünür.
Kullanım Alanları :

1.Mahsul muhafaza ajanları, ilaç, böcek öldürücüler, baca gazı, kauçuk endüstrisi, endüstriyel kimyasallar, boyalar, tekstil, plastikler.

2.Formik Asit Gıda sanayi, ilaç sanayi, deri sanayi, tekstil sanayi, plastik sanayi, çelik sanayi, kâğıt sanayi gibi çok çeşitli sektörlerde dezenfektan bronzlaştırıcı ajan, metal temizleyici, ağartıcı, kumaş maddesi olarak kullanılan çok amaçlı bir maddedir.

BORİK ASİT

BORİK ASİTGörünümü             : Beyaz Kristal ve Toz
Kimyasal Adı         : Boric acid
Kimyasal Formülü : H3BO3
Ambalaj Şekli        : 25 kg. lık torbalarda
Tanımı ve Kullanım Alanları :

Borik asit, aynı zamanda borasis asit, ortoborik asit ya da acidyum boryum; genellikle antiseptik, böcek ilacı ve koku gidericilerde kullanılan beyaz kristal renkli, suda çözünen bir inorganik asit. İlk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuş olup, sülfürik asidin yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Hammaddesi olan boraks'ın en geniş kaynakları Türkiye'de bulunmaktadır.

Devamını oku...

BENZOİK ASİT

BENZOİK ASİTGörünümü             : Renksiz, kristal veya toz yapıda katı
Kimyasal Adı         : Benzenecarboxylci Acid, Carboxybenzene
Kimyasal Formülü : C6H5COOH
Ambalaj Şekli        : 25 kg. lık torbalarda
Tanımı ve Kullanım Alanları :

1. Gıdalarda mikrobik bozunmayı önlemek için kullanılır. En çok kullanıldığı alanlar meyve suyu, marmelat, reçel, gazlı içecekler, turşular, ketçap ve benzeri ürünlerdir.

2. Benzoik asit ve tuzları, asitli ve zayıf asitli gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılır ve çoğu organik maddenin sentezi için önemli bir ön maddedir. Ticari olarak elde edilen benzoik asidin %90’ı direk olarak fenole ve kaprolaktama dönüştürülür.

3. Kozmetikte şampuanların, parfümlerin, traş köpüklerinin, saç spreylerinin ve saç boyalarının içeriklerinde de benzoik asit bulunmaktadır.

Devamını oku...

ASKORBİK ASİT

ASKORBİK ASİTGörünümü             : Kristal,Toz beyaz renkte
Kimyasal Adı         : Vitamin C, Ascorvit, Vicomin C, Acorbate, Ascorbutina, Catavin C, Cevex, Secorbate; 3-Keto-Lgulofuranolactone; 3-Oxo-L-gulofuranolactone, L-Ascorbic Acid
Kimyasal Formülü : C6H8O6
Ambalaj Şekli        : 25 Kğ Çuvallarda
Kullanım Alanları  :

C vitamini, askorbik asit olarak da bilinir, suda eritilebilen ve birçok görevi olan vitamin.

Devamını oku...

ASİT BORİK

ASİT BORİKGörünümü             : Kristal,Toz beyaz renkte
Kimyasal Adı         : Borik Asit
Kimyasal Formülü : H3BO3
Ambalaj Şekli        : 25 Kğ Çuvallarda
Kullanım Alanları  :
Borik asit, aynı zamanda borasis asit, ortoborik asit ya da acidyum boryum; genellikle antiseptik, böcek ilacı ve koku gidericilerde kullanılan beyaz kristal renkli, suda çözünen bir inorganik asit. İlk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuş olup, sülfürik asidin yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Hammaddesi olan boraks'ın en geniş kaynakları Türkiye'de bulunmaktadır.
Kolemanitten borik asit üretimi
Türkiye'de borik asit, kolemanitten üretilmektedir. Üretimi Etibank yapmaktadır. Üretim prosesi temelde, kolemanitin sülfürik asit ile reaksiyonu sokulmasından ibarettir. Aşağıda gösterildiği gibi, reaksiyon sonucu jips ve borik asit oluşur. Üretim sırasında oluşan jips, çevre kirlilğine sebep olmaktadır.

Devamını oku...

ASETİK ASİT

ASETİK ASİTGörünümü               : Renksiz sıvı haldedir.
Kimyasal Adı           : E260, Sirke asidi, etanoik asit
Kimyasal Formülü   : CH3COOH
Ambalaj Şekli          : 60 kg. lık bidonlarda, 1 tonluk konteynerlarda
Özellikleri           : Sanayide biyolojik ve sentetik yollar ile imal edilir. Tuz ve esterine asetat denir. Suda tamamen çözünür. Zayıf bir asittir. Asetik asidin glasiel asetik asit türü % 99,5 saf asetik asit içermektedir. Asetik asidin bu % 99,5'lik glasiel formu 17°C'de katılaşır ve kristalimsi buz taneciklerine benzer bir yapı oluşturur.

Kullanım Alanları :

1. Sirke imalatında kullanılır. Ayrıca turşu yapımında mikroorganizmaların oluşmasını engelleyerek sebzelerin bozulmasını engeller.
2. Sanayide çoğu kimyasalın üretiminde hammadde olarak kullanılır. Özellikle vinil asetat üretiminde kullanılır, bundan elde edilen polivinil asetat tahta tutkalı olarak kullanılır.

Devamını oku...

AKRİLİK ASİT

AKRİLİK ASİTGörünümü              : Renksiz Sıvı
Kimyasal Adı          : Propenoic Acid Ethylenecarboxylic Acid
Kimyasal Formülü  : C3-H4-O2
Ambalaj Şekli         : 200 Kğ Plastik Varillerde

Tanımı ve Kullanım Alanı :
CH2=CH COOH formülü ile gösterilen organik bir asit olup propenoik asit de denir. Sanayide, asetilen ve karbon monoksitle suyun nikel katalizör eşliğinde tepkimesi veya akrilonitril bileşiklerinin hidrolizi ile elde edilir. Polimerlerin üretiminde başlangıç maddesidir. Akrilik bileşikler Kalıplanmış yapı malzemeleri, optik gereçler, mücevherat, yapıştırıcılar, kaplama malzemeleri ve dokuma elyafı gibi çeşitli bileşiklerin hammaddesi akrilik bileşiklerdir. Mesela orlon ve akrilan, akrilik ipliklerin, pleksiglas da cam benzeri akrilik maddelerin ticari adıdır. Poliakrilik adıyla bilinen polimerler ailesinin temel üyeleri akrilik ve metakrilik asitlerdir. Bu asitlerin metil esterleri, peroksit katalizörler eşliğinde kolayca polimerleşir.Akrilik asitler oda sıcaklığı ve basıncında sıvı olarak bulunan renksiz ve keskin kokulu asitlerdir. Esterleşme için kullanılan (%94'lük) ve suda çözünebilen reçine yapımında kullanılan (%98-%99,5'lik) olmak üzere ticari olarak kullanılabilir 2 derecesi vardır. Işık, ısı ya da metale maruz bırakıldığında kolayca polimerleşir.polimerleşme için her zaman bi x indikatörü bulunmalıdır

ADİPİK ASİT

ADİPİK ASİTGörünümü              : Saf halde katı, hafif ekşi ve kokusuz bir maddedir.
Kimyasal Adı          : Hexanedioic acid; 1,4-Butane DicarboxylicAcid
Kimyasal Formülü  : HOOC(CH2)4COOH
Ambalaj Şekli         : 25 Kğ Çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanı :
Kuru gıda karışımlarında düzgün yapı ve hafif ekşi aroma sağladığı için tercih edilmektedir.
Üzüm aromalı gıdalara ilave edildiğinde takdirde kalıcı bir tat ve koku verir.
Tamponlayıcı ve nötralize edici özelliğiyle FDA‟dan kullanım izni almıştır.
Kabartma tozlarında kabartıcı, meşrubat ve meyve suyu tozlarında asitlendirici, eritme peynirlerinde erime karakteristiğini oluşturucu, tekstürü geliştirici ve düzeltici olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca sebze konserveciliğinde, gıda endüstrisinde ve şekerleme imalatında aroma ekstraktlarında asitlendirici olarak değerlendirilir.
Adipik asit çok az miktarlarda bile etkilidir ve ucuz bir üründür.

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.