SODYUM FORMİYAT

SODYUM FORMİYATGörünümü             : Beyaz toz
Kimyasal Adı         : formic acid, sodium salt
Kimyasal Formülü : HCOONa
Ambalaj Şekli        : 25 kg. torbalarda.
Kullanım Alanları  :

Sodyum Formiyat, tekstil ve deri sektöründe yoğun kullanılmakta beraber, yapı kimyasalları ve gıda üretiminde (E237) kullanımı da olan bir kimyasaldır.

SODYUM ASETAT

SODYUM ASETATGörünümü             : Beyaz toz
Kimyasal Adı         : Sodium acetate
Kimyasal Formülü : C2H3NaO2
Ambalaj Şekli        : 25 kg. lık torbalarda bulunur.
Kullanım Alanları  :

1. Kuvvetli bir baz ve zayıf asidin tuzu olması, petrol üretimi ve delme çamurlarda, gıda muhafaza,

Devamını oku...

ÜRE

ÜREGörünümü             : Beyaz granül yapıda
Kimyasal Formülü : (NH2)2CO or CH4N2O
Ambalaj Şekli        : 50 Kg torbalarda
Kullanım Alanları  :

Üre organik bir bileşiktir. Karbonik asidin diamidi olan üre aynı zamanda karbamik asidin de amidi olduğundan karbamid adı ile de bilinir.
Ürenin ilk defa 1773 yılında keşfedildiği bilinir. Ancak şüpheden uzak kesin sentezi 1828'de Wöhler tarafından başarılmıştır. Keşfinden bu yana 50'den fazla tepkimede üre bir ürün olarak elde edilmiştir. Amonyum karbonatın 150-200 °C'ye kadar ısıtılmasından üre elde edilir ki bu teknik bir metottur. Wöhler sentezi olarak bilinen reaksiyonda ise; önce KCN ile PbO2 karışımı ısıtılarak KCNO elde edilir. KCNO nun amonyum sülfat ile muamelesi sonucu hazırlanan amonyum siyanatın kızdırılmasıyla da üre elde edilir. Üre 132 °C'de eriyen rombik prizmalar veya iğne şeklinde renksiz kristaller verir. Su ve alkolde iyi çözünür. Kloroform, eter veya etil asetatta çözünmez. 132 °C'nin üstünde amonyak, siyanür asidi vb. gibi ürünler vererek bozunur.

Devamını oku...

TRİKLOSAN

TRİKLOSANGörünümü             : Beyaz toz
Kimyasal Adı         : 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Kimyasal Formülü : C12H7Cl3O2
Ambalaj Şekli        : 25 kg. lık torbalarda.
Kullanım Alanları  :

Triklosan, bakterilerin üremesini engellemek ve tüketicilere bakterilere karşı daha etkin koruma sağlamak için diş macunu, sabun, deodorant, kozmetik, deterjan, losyon, anti-bakteriyel krem ve deterjanların üretiminde kullanılır.

TRİKLOR ETİLEN

TRİKLOR ETİLENGörünümü             : Renksiz sıvı
Kimyasal Adı         : Etilen triklorür, 1.1.2 triklor ethene, Acetylen tri chloride TCE, trethylene, triclene.
Kimyasal Formülü : C2HCl3
Özellikleri              : Tatlı bir kokuya sahip yanmaz bir sıvıdır.
Ambalaj Şekli        : 300 kg. lık fıçılarda
Kullanım Alanları  :

1. Çoğunlukla endüstriyel çözücü olarak kullanılır.
2. Gıdada soya, Hindistan cevizi ve hurmadaki bitkisel yağları ekstrakte etmek için kullanılır.
3. Yine gıdada baharatların aromalarının açığa çıkarılması için ve kahvenin kafeinsizleştirilme işlemi için kullanılır.
4. Öncelerde kuru temizlemelerde çözücü olarak kullanılırken, 1950’lerde bunun yerine tetraklor etilen (perklor etilen) kullanılmaya başlandı.

TRİ SODYUM SİTRAT

TRİ SODYUM SİTRATGörünümü             : Beyaz kristal toz
Kimyasal Adı         : Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Kimyasal Formülü : Na3C6H5O7
Ambalaj Şekli        : 25 kg. lık torbalarda.
Kullanım Alanları  :

Sitrik asitin sodyum tuzlarından olan Tri Sodyum Sitrat, her canlı organizmada bulunan bir bileşiktir, bütün vücut hücrelerdeki kilit metabolik yolların bir parçasıdır. Ekşi meyvelerde, kivi, çilek ve birçok diğer meyvelerde yüksek konsantrasyonda bulunur. Ticari olarak Aspergillus niger küfünün, melası fermente etmesiyle hazırlanır.

Sitrik asit ve sitratlar birçok fonksiyona sahiptir – birçok antioksidanın aktivitesini arttırır ve antioksidan aktivite gösterirler. Aroma bileşiği iken temelde asit düzenleyici olarak kullanılırlar. Marmelatlardaki jel kuvvetini arttırır, meyvelerdeki ve meyveli ürünlerdeki enzimatik kararmayı azaltır.

TRİ ETANOL AMİN

TRİ ETANOL AMİNGörünümü             : Açık sarı berrak sıvıdır, higroskopiktir.
Kimyasal Adı         : TEA, TEOA, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2"-Trihydroxy-triethylamine, Triethylolamine, Trolamine
Kimyasal Formülü : C6H15NO3
Özellikleri              : Higroskopik zayıf bir asittir.
Ambalaj Şekli        : 210 kg. lık fıçılarda
Kullanım Alanları  :

Devamını oku...

TİO ÜRE

TİO ÜREGörünümü             : Beyaz toz
Kimyasal Adı         : Thiourea, Thiocarbamide
Kimyasal Formülü : CH4N2S
Ambalaj Şekli        : 25 kg. lık torbalarda.
Kullanım Alanları  :

Tio üre, ürenin oksijen atomu yerine kükürt atomunun geçmesiyle oluşmuş üreye benzeyen organik bileşik. Sülfokarbamit, sülfoüre veya tiyokarbamit olarak da bilinir. Kimyasal formülü CS(NH2)2dir. 172 °C'de eriyen bir katıdır. Suda ve alkolde çözünür.

Devamını oku...

TEKSAFON

TEKSAFONGörünümü             : Açık sarı macun şeklinde, akışkan yapıdadır.
Kimyasal adı         : SLES, Sodium lauryl ether sulphate, Sodium laureth sulfate
Kimyasal Formülü : CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na)
Ambalaj Şekli        : 160 kg lık varillerde
Özellikleri              : Yüksek yıkama aktivitesine sahip malzeme ihtiva eder. Diğer deterjanlar gibi bir miktar aşındırıcı etkiye sahiptir.
Kullanım Alanları  :

1. Sıvı bulaşık ve makine deterjanları üretiminde, teknik temizlik malzemelerinde kullanılır.
2. Şampuan, sabun, duş jeli ve banyo köpüğü gibi kozmetik temizleme ürünlerinde yüzey gerilimini azaltma amacıyla kullanılır. Tuzlarla kolayca inceltildiği ve iyi bir köpük oluşturma karakteri olduğu için bu işlem için tercih edilir.
3. Diş macunu üretiminde kullanılır.

TALK

TALK POWDERGörünümü             : Beyaz toz
Kimyasal Adı         : Magnesium Silicate
Kimyasal Formülü : Mg3Si4O10(OH)2
Ambalaj Şekli        : 25 Kg torbalarda
Kullanım Alanları  :

Talk, 3MgO4SiO2.H2O veya Mg3Si4O10(OH)2. formülleriyle ifade edilen bir magnezyum silikat mineralidir.

Devamını oku...

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.