Dİ ETANOL AMİN

Dİ ETANOL AMİNGörünümü                             : Renksiz sıvı
Kimyasal Adı                         : Diethanolamine
Kimyasal Formülü                 : C4H11NO2
Ambalaj Şekli                        : 200-210 kğ varillerde
Tanımı ve Kullanım Alanları :

• Nötralizasyon işlemlerinde ve aktivatör olarak;
• Anyonik ve non-iyonik yüzey aktiflerin üretiminde;
• Fotografik kimyasalların üretiminde;
• Gaz temizleyici absorbsiyon yardımcısı olarak;
• Deterjanlarda, araba yıkama şampuanlarında, genel yağ gidericilerde, wax uzaklaştırıcılarda nötralize ajan ve korozyon önleyici olarak kullanılır.

Vitrindeki Ürünler

  • Kalsiyum Hidroksit

    KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

  • Baryum Klorür

    BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

  • İzo Butanol

    İZO BUTANOL

    Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

  • POLİ VİNİL ALKOL

    POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.