DEKSTROZ

DEKSTROZGörünümü                             : Toz beyaz renkte
Kimyasal Adı                         : Dextrose monohydrate
Kimyasal Formülü                 : C6H12O6.H20
Ambalaj Şekli                        : 25 kg. lık torbalarda
Tanımı ve Kullanım Alanları :

Nişasta, farin veya amidon, suda çözünmeyen, kompleks bir karbonhidrat. Bitkiler tarafından fazla glikozu depolamak için kullanılır. Endüstride tutkal, kâğıt ve tekstil yapımında kullanılır. Gıda sanayisinde kıvamlandırıcı, yemek yapımında sıvıları koyulaştırmakta kullanılır.

Devamını oku...

BUTİL ASETAT

BUTİL ASETATGörünümü             : Meyvemsi kokuya sahip renksiz sıvı haldedir.
Kimyasal adı         : Acetic acid n-butyl ester, Butile, butyl ethanoate, ; ethanoic acid n-butyl ester
Kimyasal Formülü : C6H12O2
Ambalaj Şekli        : 190 kg. lık fıçılarda
Özellikleri              : Elma aromasının içeriklerindendir.
Kullanım Alanları  :

Devamını oku...

BORAKS

BORAKSGörünümü                             : Kokusuz Beyaz Kristal
Kimyasal Adı                         : Sodium tetraborate decahydrate
Kimyasal Formülü                 : Na2B4O7•10H2O
Ambalaj Şekli                        : 25 Kğ Çuvallarda
Tanımı ve Kullanım Alanları :

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek güneş sisteminde gerek Dünya'nın kabuğunda düşük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada rastlanan bileşiklerinin (borat minerallerinin) suda çözünürlüğü nedeniyle belli yerlerde yüksek yoğunlukta bulunabilir. Bu mineraller boraks ve kernit olarak topraktan çıkarılır.

Elemental bor doğada bulunmaz. Endüstride yüksek saflıkta bor zorlukla elde edilebilir çünkü bor, karbon ve başka elementlerle bileşikler oluşturur. Borun çeşitli allotropları vardır: amorf bor kahverengi bir tozdur; kristal bor ise siyah, son derece sert (Mohs sertlik skalasında yaklaşık 9.5) ve oda sıcaklığında düşük iletkendir. Elemental bor, yarı iletken endüstrisinde bir dopant olarak kullanılır.

Devamını oku...

BETAİN

BETAİNGörünümü                             : Renksiz, kristal veya toz yapıda katı/sıvı
Kimyasal Adı                         : Dodecanamidopropyl dimethylaminio acetate
Kimyasal Formülü                 : C19H38N2O3
Ambalaj Şekli                        : Varillerde
Tanımı ve Kullanım Alanları :

Betain, iritasyon düşürücü, temizleme etkisi olan sekonder amforetik, yüzey aktif madde olduğundan şampuan, sıvı sabun, sıvı Detarjan, ıslak mendil ve çeşitli kozmetik sanayilerinde yoğun kullanılır.

HAFİF SODA

HAFİF SODAGörünümü             : Beyaz, katı higroskopik tozdur.
Kimyasal adı          : E500, Soda, soda kristali, soda külü,
Kimyasal Formülü : Na2CO3
Ambalaj Şekli        : 50 kg. lık torbalarda.
Özellikleri              : Karbonik asidin sodyum tuzudur. E500
Kullanım Alanları   :

1. Çamaşır ve özellikle tüllerin beyazlatılmasında kullanılır. Sodyum karbonat sularda sertlik yapan iyonları karbonat halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Bu şekilde çamaşır makinalarında yumuşatıcı olarak kullanılır.
2. Cam üretiminde kullanılan en önemli kimyasaldır. Kumla soda birleştirilerek çok yüksek ısıya yükseltilir ve aniden soğutulur. Bu şekilde cam üretilir.
3. Tekstil sektöründe reaktif boya kullanıldığında sodyum karbonat boya ve lif arasındaki bağı oluşturmak için kullanılır.

Devamını oku...

H.E.D.P

HEDPGörünümü             : sıvı
Kimyasal adı         : 1-hidroksietiliden-1,1-difosfonik asit.
Kimyasal Formülü : C2H8O7P2
Ambalaj Şekli        : 50 kg. lık torbalarda.

Özellikleri ve kullanım alanları: Klorürleme ajanlarına ve oksidanlara karşı kararlıdır. Kolay dozajlama ve alkali formülasyonlarda (% 50 NaOH’ da bile) mükemmel stabilite gösterir. Stokiyometrik konsantrasyonlarda metal iyonlarının kontrolü ve kompleks oluşturma kabiliyeti vardır. Asılı katı parçacıklarının dağılmasını sağlar ve kristal büyümeyi modifiye eder. Ayrıca stokiyometrik durdurma konsantrasyonlarında tipik pulların (kabuk) çökmesinin önlenmesi özelliklerini gösterir. Su ile tamamen çözünür, genelde alkali ortamda mükemmel çözünürlük gösterir. Tekstilde metal iyonlarıyla karmaşık oluşturma kabiliyetinden, ağartma basamağında hidrojen peroksit ve klor varlığında stabilizasyon kabiliyetinden ve boyama basamağında dağıtıcı özelliğinden yararlanılmaktadır.

Devamını oku...

HİNT YAĞI

HİNT YAĞIGörünümü              : Renksiz-soluk-satı Renkli, Hafif Kokulu
Kimyasal adı          : Castor Oil
Kimyasal Formülü :
Ambalaj Şekli        : Saç Varillerde

Hint yağı bitkisi (Ricinus communis), anavatanı Hindistan olan, sütleğengiller familyasından bir bitki türü. Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişir veya kültürü yapılır. Tohumlarında bulunan Ricin maddesi zehirlidir.
Tohumlarından elde edilen yağ, renksiz-soluk satı renkli, hafif kokulu bir yağdır. Alkolde kolaylıkla çözünür. Yağın hazmı zor olduğu için yemeklik yağ olarak kullanılmaz.

Tıpta kullanımı yaygındır. Yağın bileşimini özellikle Ricinoleik asit oluşturur. Yağın incebağırsaklar üzerinde müshil etkisi vardır. 15-30 gramlık miktarı kuvvetli müshil etkisi yapar. Zor ısındığından motor yağı olarak da kullanılır. Sanayide sabun ve boya yapımında, dericilikte, mürekkep yapımında, issiz yanması ve beyaz alev vermesi nedeniyle kandillerde de bol miktarda kullanılmıştır. Bebekler için pişik önleyici kremlerde de katkı maddesi olarak bulunur.

İZO BUTANOL

İZO BUTANOLGörünümü             : Renksiz sıvı
Kimyasal adı         : 2-Methylpropan-1-ol
Kimyasal Formülü : C4H10O
Ambalaj Şekli        : Varillerde
Özellikleri              :
Kullanım Alanları  :

Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz sistemlerde yardımcı solvent olarak kullanılır.

İZO PROPİL ALKOL

İZO PROPİL ALKOLGörünümü             : Renksiz sıvı
Kimyasal adı          : propan-2-ol
Kimyasal Formülü : C3H8O
Ambalaj Şekli        : Varillerde
Özellikleri              :
Kullanım Alanları  :


İzopropil alkol, renksiz, yanıcı sıvı diğer isimler çeşitli biliniyor. Örneğin, laboratuarda o isopropanol, isopro, iso, izopropil veya kısaltma IPA basitçe tarafından ibareli olabilir. Ayrıca bazen 2-propanol, referans muhtemelen denilen bir inorganik bileşik propanol olarak da bilinen bir izomeri olan etmektir. Tabii ki, izopropil alkol en yaygın basit ispirto olarak bilinir.

İzopropanol olarakta bilinen izopropil alkol; berrak, etanol ve aseton karışımı bir kokuya sahip; yanıcı karakterde bir alkoldür. Su, etanol, aseton, kloroform ve benzen ile her oranda çözelti oluşturmakta, sekonder alkollerin tüm tipik reaksiyonlarına maruz kalabilmekte, güçlü okside edici ajanlarla kuvvetli tepkimeler vermektedir.

Devamını oku...

KALSİYUM NİTRAT

KALSİYUM NİTRATGörünümü                         : Renksiz,
Kimyasal Adı                     : Nitric acid, calcium (II) salt; calcium II nitrate, tetrahydrate (1:2:4); Calcium Nitrate, 4-Hydrate; Calcium Dinitrate
Kimyasal Formülü             : Ca(NO3)2 4H2O
Ambalaj Şekli                    : Dökme, bidon, varil
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Tarım bitkilerinde kalsiyum noksanlığının giderilmesi ve tedavisi amacıyla sulama sistemlerinde (özellikle damla sulama) ile direk toprak uygulaması şeklinde veya yapraktan uygulanabilir. Kalsiyum nitrat her çeşit sebze ve meyve de yapraktan ya da topraktan direkt uygulanabilir. %100 suda eridiği ve hiç kalıntı bırakmadığı için damla sulama borularında tıkanıklık yapmaz. 100 lt suya 1kg veya 2kg arası hasattan önce 1er hafta ara ile 3-5 defa uygulanır.

 

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.