KAPROLAKTAM

KAPROLACTAMGörünümü                        : Beyaz katı
Kimyasal Adı                    : Azepan-2-one, ε-Caprolactam, 1-Aza-2-cycloheptanone,
Kimyasal Formülü            : C6H11NO
Ambalaj Şekli                   : 25 kg. torbalarda
Tanımı ve Kullanım Alanı :

1. Mühendislik ürünlerinden olan Kaprolaktam ağırlıklı olarak Kestamid, Castemid, Kastamid, Döküm Polyamid, Cast Polamid PA6 G üretiminde kullanılmaktadır.

2. Kaprolaktam aynı zamanda MDF, Lamine Reçine Tutkalı ve Emprenye Kağıt üretiminde kullanılmaktadır.

KATYONİK POLİ ELEKTROLİT

KATYONİK POLİ ELEKTROLİTAtık su arıtma sistemlerinde floklaşmayı sağlamak amacıyla kullanılan polielektrolitler, anyonik ve katyonik polielektrot'lar olarak iki ana gruba ayrılmaktadırlar. Nanyonik polielektrolitler olmasına rağmen pek kullanılmamaktadır. Genelde anyonik polielektrolitler kimyasal arıtma tesislerinde atık suda bulunan partüküllerin birleştirilerek çöktürülmesini sağlamaktadır.

Katyonik polielektrolitler ise biyolojik ağırlıklı su arıtma tesislerinde oluşturulacak flokların yüzdürülmesi veya tüm arıtma tesislerinden çıkan atık çamurların susuzlaştırılması sırasında verimi arttırmak için kullanılır. Temel olarak bu prensiplerde kullanılan polielektrolitlerin muhtelif çeşitleri vardır. Atık su sistemleri için gerekli jar testlerinin uzmanlarca yapılarak sisteme uygun polielektrolit'in seçilerek sistemde en uygun kullanımın yapılması mutlaka şarttır.Bunun neticesinde arıtma sisteminin sağlıklı ve verimli çalışması sağlanabilir.

Katyonik polielektrolit, anyonik formundan farklı olarak genellikle biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır. Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.

KİREÇ

KİREÇGörünümü                        : Beyaz Toz halde
Kimyasal Adı                    : Calcium Oxide
Kimyasal Formülü            : CaO
Ambalaj Şekli                   : 25 Kg. çuvallarda
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 °C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı madde türüdür.
Kireçtaşları, tabii kireç taşı ve dolomatik kireç taşı olmak üzere iki çeşittir.
Tabii kireç taşı: Tabii kireç taşı, bileşiminde kütlece en az %90 oranında kalker (kalsiyum karbonat, CaCO3) bulunduran tortul bir kayaçtır.

Dolomatik Kireç Taşı: Dolomatik kireç taşı, bileşiminde kalsiyum karbonat (CaCO3) yanında kütlece %10-%35 oranında magnezyum karbonat (MgCO3) bulunduran tortul bir kayaçtır.

Devamını oku...

KIRMIZI FOSFOR

KIRMIZI FOSFORGörünümü                        : Kırmızı Toz halde
Kimyasal Adı                    : AMORPHOUS PHOSPHORUS; PHOSPHORUS, AMORPHOUS, RED
Kimyasal Formülü            : P
Ambalaj Şekli                   : 25 Kg. çuvallarda
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan elementtir. İnsan vücudu fosfora kemik ve diş oluşumu, hücre büyümesi ve onarımı, enerji üretimi, kalp kasının kasılması, sinir ve kas hareketleri, böbrek işlevleri açısından ihtiyaç duyar.

Fosfor ayrıca vitaminlerin kullanımı ile besinlerin enerjiye dönüştürülmesinde yardımcı olarak vücuda yarar sağlar. Fosfat (fosforun %85 kadarı kemikte fosfat formunda depolanır) hücre içi sıvıların ana anyonudur. Fosfatlar dönüştürülebilir olmalarından ötürü, birçok koenzim sisteminin ve metabolizma fonksiyonlarının işlemesi için gerekli bileşiklerle birleşme yeteneğine sahiptir.

Devamını oku...

KLOR PARAFİN

KLOR PARAFİNGörünümü                        : Sıvı
Kimyasal Adı                    : Chlorinated paraffins
Kimyasal Formülü            : C10-13, C14-17, C>17
Ambalaj Şekli                   : Varillerde
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Klor Parafin plastikleştirilmiş PVC işlemlerinde ikincil plastikleştirici olarak kullanılır. PVC compound üretimi, PVC Kablo, boya, kauçuk, metal işleme endüstrilerinde kullanılır. Klor Parafin ekonomik bir plastifiyan olduğundan, pahalı olan birincil plastifiyan kullanımından tasarruf sağlar.

1. Kauçuk imalinde kullanılır
2. Vinil ve akrilik boyalarda kullanılır

Devamını oku...

KLOR SIVI

KLOR SIVIKimyasal Adı                    : Calcium Hypochlorite
Ambalaj Şekli                   : Bidonlarda,Varillerde,Tankerli dökme
Kimyasal Formülü            : Cl2

Tanımı ve Kullanım Alanı :
Klor, VIIA grubunda bulunan hafif, keskin kokulu, yeşilimsi sarı renkli, tahriş edici ve zehirleyici bir gaz. Havadan 2,5 kat ağır olan klor ilk zamanlar bir bileşik olarak kabul ediliyordu. Klor ilk olarak 1774 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedildi. 1810 yılında ise bugünkü ismi Humphry Davy tarafından verildi.
Klor sanayide çoğunlukla doymuş tuz çözeltisinin elektrolizi yoluyla üretilir. Kimi zaman da erimiş sodyum klorürden elde edilir. Klor ve bileşikleri kâğıt ve dokuma sanayinde ağartma işlemlerinde ve kent içme sularının dezenfekte edilmesinde kullanılır.

Ayrıca evlerde kullanılan ağartıcıların, mikrop öldürücülerin, çok sayıda organik ve inorganik maddelerin üretilmesinde yararlanılır. Klorlu eriticilerden, plastik maddelerin, elastomerlerin (yapay kauçuk) üretiminde yararlanılır.

Devamını oku...

KOKO DİETANOL AMİD

KOKO Dİ ETANOLAMİDGörünümü                        : Sıvı
Kimyasal Adı                    : Nonionic surfactants
Kimyasal Formülü            : C10 (5% max) + C12 (45 - 55%) + C14 (20 - 25%) + C16 (10 - 15 %) + C18 (10 - 15% max)
Ambalaj Şekli                   : Varillerde
Tanımı ve Kullanım Alanı :


Şampuan, deterjan, sıvı sabunda köpük stabilizasyonu sağlayıcı ve kıvam verici nonionik yüzey aktif maddedir.

KOLOFON REÇİNE

KOLOFON REÇİNEKimyasal Adı                    : Gum Rosin; colophony
Kimyasal Formülü           : C20H30O2
Ambalaj Şekli                   : Varillerde

Tanımı ve Kullanım Alanı :

Reçine, katı ya da yarı akışkan, billurlaştırılması güç, suda çözünmeyen, organik çözücülerde çözünen, ısıtılınca yumuşayan ve ergiyen madde.
Reçineler, bitkilerde bir yağ içerisinde erimiş halde veya zamklarla birlikte bulunurlar. Çamgiller, baklagiller, maydanozgiller gibi familyalarda reçine taşıyan bitkiler çoktur. Bu bitkilerde yağ ve zamklarla birlikte bulunan reçineler salgı kanallarında toplanır. Bitkilerde salgı kanalları tabii olarak bulunduğu gibi, patolojik bir olay veya her yaralanma neticesinde meydana gelir. Reçinesi, hücrelerinde veya salgı tüylerinde toplanan bitkiler de vardır.
Eskiden eczacılıkta ilaç hammaddesi olarak kullanılan kehribar, Baltık sahillerinde bulunan Pinus succinifera (Kehribar çamı) adlı bir çam türünün fosilleşmiş reçinesinden ibarettir.
Reçineler bitkilerden saf olarak elde edilmeyip, yağ gibi çeşitli maddelerle karışım halinde elde edilir. Reçine elde etmek için bitkinin kabuğu özel bir bıçakla çizilir. Sonra balyozla dövülerek veya alevle yakılarak yaralanır. Bazı bitkilerde ise reçine; etanol, eter gibi maddelerin yardımıyla, tüketme metodu ile elde edilir.

Devamını oku...

KSANTAN GUM

KSANTAN GUMGörünümü                        : Toz Beyaz Halde
Kimyasal Adı                    : Xanthan gum
Kimyasal Formülü            : C35H49O29 (monomer)
Ambalaj Şekli                   : 25 Kg. çuvallarda
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Glukozdan alkol fermantasyonu yolu ile arıtılması ile üretilebilmektedir. Çok küçük konsantrasyonlarda oldukça yüksek viskozite gösterir. Sıcak ve soğuk suda hemen çözünür. Dondurulma şartlarında bile dengelidir. Yüksek alkolün ve asidin ortamda jelleşme özelliğini korur. Çok az miktarda ksantan gum (%0,25 – 0,3 ) su – yağ emülsiyonlarında dengeleyiciliği sağlar, meyve salataları için önemlidir. Bu etki gamın pseudoplastik özelliğinden ileri gelir. %0,5’den az konsantrasyonlarda pişirilerek pudinglerde yeterli jel özelliği verir. Fazla şekerli ürünlerde de kullanılır. Ksantan gum gıdalarda stabilizör, emülgatör, koyulaştırıcı, süspansiyon oluşturucu, tekstür geliştirici veya köpük arttırıcı olarak kullanılmaktadır.

Devamını oku...

KÜKÜRT

KÜKÜRTKimyasal Adı                    : Sulphur
Ambalaj Şekli                   : 25-50 Kg. çuvallarda veyahut bigbaglerde
Kimyasal Formülü            : S

Tanımı ve Kullanım Alanı :
Kükürt limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir. Kükürt doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir (yer kürenin % 0,06'sını oluşturur). Özellikle en önemli kükürt yataklarının yer aldığı Sicilya, Louisiana ve Japonya'da eski volkanların yakınında, alçı taşı ya da kireç taşı katmanları arasında doğal halde bulunur. Çoğunlukla metallerle birleşmiş olarak görülür; demir, bakır, kurşun ve çinko sülfürler, bu metallerin en önemli cevherleridir kalsiyum sülfatı ya da başka deyişle alçıtaşını saymak gerekir.

Doğada çeşitli bileşikler halinde bulunan kükürt dâhilen hafif laksatif olarak kullanılır. Dıştan sürüldüğü zaman (losyonlar, merhemler) asalakları öldürücü, keratin eritici nitelikler gösterir. Pek çok maddelerin moleküllerinde bir ya da birçok kükürt atomu bulunur.

Devamını oku...

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.